Skip to content

Congo Expeditions

Bijzondere reisvoorwaarden

Ervaring & kwaliteit, gegarandeerd

Asteria Expeditions is reeds jaren gespecialiseerd in de organisatie van avontuurlijke en exclusieve reizen naar de meest extreme uithoeken van onze planeet. Zoals de naam van onze organisatie laat uitschijnen kunnen we in feite niet meer spreken van "reizen" doch is het begrip "expeditie" in deze gepaster.

Een expeditie, van het Latijnse "expeditio" (onderneming, veldtocht), is immers een ontdekkings- of onderzoeksreis die vaak naar vreemde en afgelegen gebieden leidt. Dit zijn inderdaad de specifieke karakteristieken van de expedities die wij organiseren en die geenszins te vergelijken zijn met wat wordt verstaan onder de noemer "pakketreizen" of "reizen".

Het zijn ontdekkingsreizen naar afgelegen en vrij onbekende gebieden. Ze vinden soms plaats in extreme omstandigheden, zulks met alle risico's, ontberingen, onverwachte wendingen, problemen en dergelijke meer. Het kan niet uitgesloten worden dat deelnemers daarmee moeten rekening houden. Ingevolge slechte weersomstandigheden, b.v. op Antarctica, is het best mogelijk dat we vastzitten zonder dat de geplande tochten kunnen worden gemaakt.

Asteria Expeditions besteedt uitermate veel aandacht aan het vinden van een geschikte, voldoende en functionerende uitrusting teneinde het succes van een expeditie in de mate van het mogelijke te kunnen garanderen. Hiertoe behoren o.m. het vinden van geschikte vervoermiddelen of lastdieren, het voorzien van aangepaste en juiste voorraden van geneesmiddelen, verbindingsmiddelen, medische hulp- middelen, het beschikken over noodzakelijke navigatieroutemiddelen (kaartmateriaal, GPS, kompassen, lokale gidsen, ...), het hebben van voldoende bescherming en verdediging en het beschikken over noodzakelijke communicatiehulpmiddelen.

Kameroen - Natuur & cultuur | 14 dagen Bas-Congo en de Mayombe | 11 dagen

Asteria Expeditions heeft de nodige ervaring opgedaan en doet bij de organisatie van deze expedities steeds beroep op ervaren en betrouwbare dienstverstrekkers doch het is eigen aan een expeditie dat reisroutes en bepaalde onderdelen van het programma, ingevolge wijzigende omstandigheden die zowel van klimatologische, politieke, technische aard (panne) kunnen zijn, dienen gewijzigd en/of niet ten uitvoer kunnen worden gebracht. Hierop hebben wij geen vat.

Eenmaal geconfronteerd met dergelijke onvoorzienbare omstandigheden zal Asteria Expeditions alles in het werk stellen om de deelnemers op gepaste wijze te begeleiden en in de mate van het mogelijke het vooropgestelde programma te volgen. De veiligheid van de deelnemers primeert hierbij.

Asteria Expeditions kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade
die het gevolg is van dergelijke omstandigheden of voor het feit dat het programma (geheel of gedeeltelijk) niet kan worden uitgevoerd, tenzij de deelnemers enige nalatigheid of fout in hoofde van Asteria Expeditions kunnen aantonen. Bij gevolg kunnen wij aan een schadevergoeding geen gevolg geven.

Teneinde de risico's zoveel mogelijk te beperken is het van uitermate groot belang dat de deelnemers de raadgevingen en adviezen van de begeleiders strikt opvolgen. Het aanbieden van een passend alternatief zal eveneens onmogelijk zijn: er bestaat immers geen alternatief voor iets dat uniek is.

Wij herhalen dan ook dat we geen organisator zijn van "plezierpakketreizen" doch dat u zal deelnemen aan een unieke expeditie. Verwacht derhalve het onverwachte!

 

Voorwaarden in het kort

  • De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies van bagage of andere eigendommen van de klant alsook voor ziekte en persoonlijke ongevallen.
  • De organisatoren kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor vertragingen en wijzigingen in het programma gedurende de reis.
  • Elke passagier dient zich persoonlijk te verzekeren tegen ziekte, ongeval of enig ander medisch probleem en is zelf verantwoordelijk voor alle kosten dienaangaande inbegrepen redding, repatriëring of zoekactie.
  • De organisatie garandeert wel een dokter aan boord voor de eerste medische zorgen en kleine ingrepen.
  • De organisatie behoudt zich het recht voor een passagier te weigeren aan boord of op gelijk welk moment gedurende de reis terug te sturen op eigen kosten indien dit noodzakelijk mocht blijken voor de veiligheid van de andere passagiers of voor de veiligheid in het algemeen, na overleg met de kapitein.
  • De instructies gegeven door de staf, de expeditieleider en de kapitein dienen nauwgezet nageleefd worden. De expeditieleider in samenspraak met de kapitein hebben in deze de ultieme beslissingcapaciteit. Wij kunnen derhalve niet verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van nalatigheid van de klant bij het niet opvolgen van deze instructies. Hieruit voortvloeiende kosten of fysieke gevolgen zijn voor rekening van de betrokkene.

 

Annulatievoorwaarden

Voor de annulatievoorwaarden en betalingsmodaliteiten verwijzen wij u naar de prijzenpagina van het door u gekozen reisprogramma.

Onze Congo programma's

We zijn bevoorrechte getuigen, van hoe de bevolking leeft, we treden in contact en spreken met de mensen. We nemen deel aan een kerkdienst, we bezoeken een hospitaal. Telkens worden wij onthaald met de typische warme Congolese gastvrijheid en vriendelijkheid. We worden vergast op authentieke dansen en gezangen waarbij de tamtams uit de brousse weergalmen en de muziek weerklinkt uit originele muziekinstrumenten die voor ons ongekend zijn. We bezoeken meerdere dorpen tot diep in de brousse. We drinken hun palmwijn. We eten hun mais en hun nootjes.

We bezoeken ook Kinshasa, waar wij naast de chaos ook de nieuwe rijkdom zien.

Een aantal zeer bijzondere reisprogramma's, zonder echte moeilijkheidsgraad, die voor iedereen toegankelijk zijn.


Ontdek ook

Asteria Expeditions
Reizen buiten het gewone

Begeleide rondreizen, individuele programma's en reizen op maat.
Meer op www.asteriaexpeditions.be

Nieuwsbrief

Schrijf nu in op onze elektronische nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte van onze nieuwe programma's.

Inschrijven

Congo Asteria Expeditions
Reislicentie A 1095
Informatie & reservatie:
Annette Stroobandt
Tel.: +32 (0)478 29 45 79 (ma - vrij)
E-mail: info@congoexpeditions.com